Členský příspěvek

Jednou z povinností člena klubu je zaplatit členský příspěvek, který se platí předem na celý kalendářní rok, který trvá od 1.1. do 31.12.

Pŕíspěvek je splatný do konce ledna roku, na který je určen.

Členský příspěvek je nevratný. A to i v případě, že se člen sám rozhodne, že ukončí své členství v klubu nebo přestoupí do jiného klubu. Příspěvek zůstává v LK Patriot Brno v plné výši.

Na výši příspěvku mají vliv status člena, věk a studijní poměr.

Status člena je:
Aktivní: Má právo trénovat na klubové střelnici a v halách klubem pronajatých. Může se účastnit závodů pořádaných klubem a má-li zaplacenu i střeleckou licenci, může se účastnit i závodů pořádaných jinými kluby v rámci ČLS (český lukostřelecký svaz).

Neaktivní: Nemá právo trénovat na klubové střelnici, v halách klubem pronajatých a závodit. Má však ostatní práva, například účastnit se schůzí, oslav a podílet se na rozhodování klubu. Neaktivní členství volí zejména ti, kteří vědí, že v nadcházející sezóně nebudou trénovat, například kvůli studiu nebo dlouhodobému pobytu v zahraničí, a přitom chtějí zůstat členy klubu.

Výše příspěvku za aktivní členství je:

  • Členové do 18 let platí 4000,- Kč
  • Členové od 18 do 26 let platí 4000,- Kč, pokud studují v denním studiu
  • Členové od 65 let platí 4000,- Kč
  • Členové ostatní platí 6000,- Kč
  • Členský příspěvek neplatí pouze pracující funkcionáři klubu

Všichni neaktivní členové bez rozdílu platí jednotný udržovací příspěvek 500,- Kč

Neaktivní členové platí jednotný členský příspěvek 500Kč bez ohledu na věk a studijní poměr.

V příspěvku je zahrnut poplatek 200,- Kč za aktivní členství v ČLS.

Chce-li se aktivní člen účastnit závodů a zapojit se do hodnocení výsledků v ČLS, musí si zakoupit střeleckou licenci. Pro mládež do 18 let je poplatek za licenci 200,- Kč ostatní platí 300,- Kč.

Licenci lze zakoupit kdykoli během sezóny, je však platná pouze do konce sezóny, ve které byla zakoupena. Částka za licenci je nevratná.

Licenci člen zaplatí na účet LK Patriot Brno a klub ji pro člena zakoupí.

Číslo účtu pro placení jak členského příspěvku tak licence je:

107-7018660287/0100

poznámce pro příjemce na platebním příkazu je potřeba uvést jméno a přímení člena klubu za kterého je platba proveden a také uvést a rozepsat, za co platba je placena.

V případě, že příspěvek není zaplacen včas, člen přijde o členství jak v klubu tak v ČLS