Členský příspěvek

Jednou z povinností člena klubu je zaplatit členský příspěvek, který se platí předem na celý kalendářní rok, který trvá od 1.1. do 31.12.

Příspěvek je splatný do konce prosince roku předcházejícího roku, na který je příspěvek určen.

Členský příspěvek je nevratný. A to i v případě, že se člen sám rozhodne, že ukončí své členství v klubu nebo přestoupí do jiného klubu. Příspěvek zůstává v LK Patriot Brno v plné výši.

Na výši příspěvku mají vliv status člena, věk a studijní poměr.

Status člena je:
Aktivní: Má právo trénovat na klubové střelnici a v halách klubem pronajatých. Může se účastnit závodů pořádaných klubem a má-li zaplacenu i střeleckou licenci, může se účastnit i závodů pořádaných jinými kluby v rámci ČLS (český lukostřelecký svaz).

Neaktivní: Nemá právo trénovat na klubové střelnici, v halách klubem pronajatých a závodit. Má však ostatní práva, například účastnit se schůzí, oslav a podílet se na rozhodování klubu. Neaktivní členství volí zejména ti, kteří vědí, že v nadcházející sezóně nebudou trénovat, například kvůli studiu nebo dlouhodobému pobytu v zahraničí, a přitom chtějí zůstat členy klubu.

Výše příspěvku za aktivní členství je:

  • Členové do 18 let platí 4000,- Kč
  • Členové od 18 do 26 let platí 4000,- Kč, pokud studují v denním studiu
  • Členové od 65 let platí 4000,- Kč
  • Členové ostatní platí 6000,- Kč
  • Členský příspěvek neplatí pouze pracující funkcionáři klubu

Všichni neaktivní členové bez rozdílu platí jednotný udržovací příspěvek 500,- Kč

Neaktivní členové platí jednotný členský příspěvek 500Kč bez ohledu na věk a studijní poměr.

V příspěvku je zahrnut poplatek 300,- Kč za aktivní členství v ČLS.

Střelecká licence
Chce-li se aktivní člen účastnit závodů a zapojit se do hodnocení výsledků v ČLS, musí si zakoupit střeleckou licenci. Pro mládež do 18 let je poplatek za licenci 200,- Kč ostatní platí 300,- Kč. Licenci si může zakoupit pouze člen oddílu registrovaný v ČLS.

Licence by měla být zaplacena před začátkem lukostřelecké sezóny, která začíná 1. listopadu a končí 15. října následujícího roku. Licenci lze zakoupit i kdykoli během sezóny, nejpozději však před prvním závodem, který člen absolvuje. Licence je platná pouze do konce sezóny. Částka za licenci je nevratná.

Administrace žádosti o licenci probíhá v ČLS asi týden, takže licenci je nutno zakoupit alespoň týden před závodem.

Licenci člen zaplatí na účet LK Patriot Brno a klub ji pro člena zakoupí.

Půjčovné

Členové bez vlastního vybavení, kteří si půjčují vybavení od oddílu musí uhradit půjčovné, které činí 400,- Kč za měsíc. Půjčovné je nutno zaplatit předem.

Platby

Číslo účtu pro placení členského příspěvku, licence i půjčovného je:

107-7018660287/0100

poznámce pro příjemce na platebním příkazu je potřeba do poznámky pro příjemce uvést jméno a přímení člena klubu za kterého je platba proveden a také uvést, za co platba je placena. Například:

Miloň Čepelka, členský přispěvek, licence, půjčovné

V případě, že příspěvek není zaplacen včas, člen přijde o členství jak v klubu tak v ČLS