Členský příspěvek

Jednou z mála povinností Patriota je zaplatit členský příspěvek.

Členský příspěvek se platí vždy předem na celý rok.

Je splatný do konce ledna roku, na který je příspěvek určen

Na výši příspěvku mají vliv status člena, věk a studijní poměr.

Členský příspěvek je nevratný. Rozhodne-li se člen že ukončí své členství nebo přestoupí do jiného klubu, jeho příspěvek zůstává klubu Patriot v plné výši

Členský příspěvek neplatí pouze pracující funkcionáři klubu, kteří jsou nyní: Karel Sedláček, Augustin Kůra, Daniel Kraváček a Zdeněk Mejzlík.

Status člena je
Aktivní: Má právo trénovat na klubové střelnici a v halách klubem pronajatých. Může se účastnit závodů pořádaných klubem a má-li zaplacenu i střeleckou licenci, může se účastnit i závodů pořádaných jinými kluby v rámci ČLS (český lukostřelecký svaz).

Neaktivní: Nemá právo trénovat na klubové střelnici, v halách klubem pronajatých a závodit. Má však ostatní práva, například účastnit se schůzí, oslav a podílet se na rozhodování klubu. Neaktivní členství volí zejména ti, kteří vědí, že v nadcházející sezóně nebudou trénovat, například kvůli studiu nebo dlouhodobému pobytu v zahraničí, a přitom chtějí zůstat členy klubu.

Neaktivní členové platí jednotný členský příspěvek 500Kč bez ohledu na věk a studijní poměr.

Výše příspěvku za aktivní  členství je závislá na věku a studijním poměru:
– Členové do 18 let platí 4000 Kč.
– Členové od 18 do 26 let platí 4000 Kč pokud studují v denním studiu.
– Členové od 65 let platí 4000 Kč.
– Všichni ostatní platí 6000 Kč.
V poplatku za aktivní členství je vždy registrace u ČLS, která stojí 50Kč.

Aktivní člen si může volitelně zakoupit u ČLS střeleckou licenci, která stojí 200Kč studenty (v podstatě ty, co platí 3500Kč a nejsou senioři) a 300Kč všechny ostatní. Licence platí jeden rok a opravňuje držitele závodit na závodech pořádaných v rámci ČLS. Licenci člen zaplatí oddílu a oddíl ji ČLS za člena zaplatí. Platba za licenci je nevratná.

Členský příspěvek je se platí na účet 107-7018660287/0100. Střeleckou licenci lze zaplatit spolu s členským ve výši odpovídající věku a studijnímu poměru.

V poznámce pro příjemce na platebním příkazu je třeba uvést jméno člena klubu, za kterého je přǐspěvek, případně licence placena.

V případě, že příspěvek není zaplacen do kocne ledna a člen nereaguje na následující výzvu k zaplacení, přijde o členství.