Vyvážení šípu (FOC)

FOC (Front of Center) je parametr reprezentující vyvážení šípu. Vyjadřuje se v procentech a konktrétně představuje vztah mezi polohou těžiště šípu a geometrickým středem šípu. Už název „front of center“ napovídá, že těžiště by  mělo být vždy před geometrickým středem, tedy blíže k hrotu šípu. Nikdo z nás by se šípem, který má těžiště blíž ke konci šípu, střílet nechtěl ;-).

Firma Easton doporučuje hodnotu FOC mezi 10 až 15 procenty. Při příliš malém FOC je šíp při letu méně stabilní, tělo šípu se může naklánět vzhledem k dráze letu a aerodynamický odpor může způsobit odklonění letu šípu od správné dráhy. Příliš velké FOC sice dělá šíp stabilním, šíp jde za hrotem, ale způsobuje rychlé klesání šípu (ground diving). Představuji si to tak, že šíp ztrácí schopnost „plachtit“. Hlavně při střelbě na velké vzdálenosti je správně zvolená hodnota FOC důležitá. Hodnotu FOC lze ladit hmotností hrotu a kormidel.

Už zbývá jen říct, jak se FOC určí. Na webu je několik různých způsobů, které se liší měřením délek, takže si vyberu ten, který je odvozený od způsobu měření firmy Easton.

  • Změř vzdálenost od žlábku končíku po konec trubky šípu za hrotem. Délka hrotu se tedy nezapočítává. Tuto délku označím například písmenem L.
  • V polovině vzdálenosti L udělej na šípu značku.
  • Najdi těžiště kompletního šípu včetně hrotu, kormidel a končíku. V místě těžiště udělej na šípu druhou značku.
  • Změř vzdálenost mezi oběma značkami. Tu označím například písmenem A.
  • Spočítej „A krát 100 děleno L“ a získáš hodnotu FOC v procentech.