French Tuning

Je metoda přesného nalezení centershotu, tedy nastavení zakládky do polohy horizontálního středu výstřelu. Prakticky to znamená, že při změnách vzdáleností budou výstřely dopadat na stejnou vertikální osu. Je-li luk správně „francouzsky“ vyladěn, pak je třeba při změně vzdálenosti změnit pouze výšku zaměřovače a ne jeho stranové vysunutí.

Existuje řada modifikací French tuningu, popíšu jak to dělám já.

  • Nejdříve se pokusím zhruba nastavit zakládku do polohy centershotu. Mám luk Hoyt Procomp XL a dle manuálu vím, že centershot je 13/16″ od vnitřního okraje luku po střed šípu. Řada střelců nastavuje zakládku od pohledu.
  • Pak na terčovnici vyznačím svislou osu, dělám to malířskou lepicí páskou o šířce 2 cm.
  • Stoupnu si zhruba 3 metry od terčovnice a snažím se zasahovat střed pásky. Stranové doladění provádím nastavováním zaměřovače.
  • Jakmile mám zaměřovač naladěný a zasahuji pásku, změním vzdálenost. Pokud ladím s halovými šípy, jdu na 18 metrů, ladím-li outdoorové šípy, většinou měním vzdálenost postupně až na 50 metrů. Pozor na přestřelení terčovnice.
  • Z nové vzdálenosti se snažím zasahovat svislou pásku a případné stranové korekce provádím přestavováním zakládky. Zakládku posouvám směrem, kam chci zasahovat. Mám-li například skupinu šípů vpravo od osy, potřebuji ji dostat doleva. Posunu tedy zakládku doleva.
  • Jakmile jsem s doladěním ze vzdálenosti hotový, jdu znovu na 3 metry od terčovnice a celý postup opakuji tak dlouho, dokud nezasahuji pásku ze všech vzdáleností. Ale ve skutečnosti s tím skončím už dřív, protože jsem netrpělivý a já sám dělám větší chyby než za jaké je zodpovědný můj luk ;-).